Jotun-Skyskraper_Harelabb.jpg
Jotun-Skyskraper_Harelabb.jpg

3D-Visualisering


3D-VISUALISERING
- av konsepter og produkter

SCROLL DOWN

3D-Visualisering


3D-VISUALISERING
- av konsepter og produkter

3D VISUALISERING - av konsepter og produkter

Forsvaret.jpg

3d-visualisering er et særdeles godt verktøy for presentasjon av produkter, teknologi og konsepter. Man kan, ved hjelp av bilder og animasjon, presentere produkter og prosjekter som vanskelig lar seg fotografere eller tegne, har kompliserte funksjoner, eller som kun eksisterer på tegneblokka. Harelabb tar i bruk moderne 3D-visualisering for å få frem ditt produkt og dens funksjoner, og har over
15 års erfaring fra teknisk og kreativ visualisering.

Enten du trenger innhold til markedsføring eller opplæring, fotorealistisk eller illustrativt resultat, konseptvisualisering eller ferdig produkt, animasjon eller stillbilder, så kan jeg hjelpe deg.


 

NOEN UTVALGTE PROSJEKTER